Uchwała nr 1/ 2018
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego
z dnia 20 stycznia 2018 r.
w sprawie zakresu obowiązków członków Zarządu i organizacji sezonu kolarskiego 2018.


Uchwała nr 2/ 2018
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego
z dnia 20 stycznia 2018 r.
w sprawiewyznaczenia delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawcze
Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w dniu 24.02.2018 r.

 

Copyright (c)2008-2016 www.kolarstwo-wm.info